Otto Vogel  ‎(I17)‎
Voorna(a)m(en): Otto
Achternaam: Vogel

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1600 30 25
Overleden: tussen 1680 en 1682 ‎(Leeftijd 80)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte geschat 1600 30 25
HuwelijkBurgerlijk huwelijk
MARIA GERTRUDIS Valck -
Woonplaats Adres:

Landgoed te Wilt ‎(Gendringen)‎
Gebeurtenis 1661 ‎(Leeftijd 61)‎ geschil over recht over de Wilt


Toon details Notitie: webpage: ­http­://­www­.­archive­.­org­/­stream­/­develuwschefamil00ansp­/­develuwschefamil00ansp_djvu­.­txt­
extract: Otto Vogel tot de Wilt had 9 Oct. 1661 verschil met Arnt Vijgh tot Zoelen over dezes recht tot schutten van paarden en ander vee op het huis Zwanenburg ‎(ibid., bl. 189)‎; vgl. Herald. Bibl, 1879, bl. 314. In 1669 ‎(11 Maart)‎ beklaagde hij zich, dat Geertruida tot de Pavort hem gehinderd had in zijn
tiendvrijdom op het goed den Omloop o. Gendringen ‎(ibid., bl. 210)‎.

Gebeurtenis MARIA GERTRUDIS Valck - 3 september 1663 ‎(Leeftijd 63)‎ lijftocht


Notitie: Maria Gertruijdt Valcken lijftocht haar man jonker Otto Vogel tot die Wildt.
Gebeurtenis 1664 ‎(Leeftijd 64)‎ belening met het goed de Wildt


Toon details Bron: Boek

Details citaat:  De Liemers - Gedenkboek Dr J. H. van Heek blz 184

Gebeurtenis 23 september 1677 ‎(Leeftijd 77)‎


Toon details Bron: Website

Details citaat:  AHA-familiedossier Vogel
  Tekst: Archief Huis Bergh ‎(AHB)‎, inv.nr. 3988: // Copia N. //
Den 23 9bris 1677
Coram de Hr Stadtholder Joachim Deúis,
Gerichtspersonen Jr Ott Vogel toe de Wildt, Gerrit Mon ‎[lees:
Mom]‎ & Rentmr Bartholomaeús Bosboom. // Interrogatoria om
daer over ter instantie van de Hr Dr Gerard van Zelst Advocaet
fiscael der Graefschap Bergh middel Eedts te verhoren, als daer
toe geciteert sijnde de persoon van Rútger toe Boekhorst Ontfanger
van de Middelen, die verweijgering wilde prodúcent niet lieden
om 200 ggl. sampt costen & schade met recht.
// 1. Deponents oúderdom? // ad 1mum / Túigt omtrent 40 jaer olt te sijn.
// 2. Ofte getúige niet in de boúrschap Wijcken cort bij Genderingen getoegen en geboeren sij, & vervolghlijck tot Genderingen bis nú toe gewoont hebbe? // 2dúm / Affirmat
// 3. Ofte getúige niet wel en kenne alle behúisinge soo binnen als búiten Genderingen gelegen? // ad 3tium / Túigt jae //
4. Off getúige niet menighmael bij geerffden en gemeints vergaderinge als gemeentsman sij geroepen? // ad 4túm / Túigt jae.
// 5. Off getúige wel oit gesien off gehoort heeft, dat ijmant van de Oevelgúnne staende in Genderingen daer toe sij gecompareert ofte sich aengegeven? // ad 5túm / Seit
súlx noit gehoort te hebben.
// 6. Off getúige niet eenige jaren herwaerts den ontfanck van de gemeene middelen tot Genderingen gehadt hebbe? // 6túm / Affirmat.
// 7. Off vroúwe van Gendt als besitterse van~ Oevelgúnne aen hem getúige niet als een ander private inwoonder van Genderingen, betaelt hebbe? // ad 7múm / Túigt jae.
// 8. Off ‎[#niet aen de]‎ Getúige in q~ als Ontr niet wel
bewúst, dat alle havesaten onder Genderingen en elders in de
Graeffschap gelegen particúlierlick op seeckere tax~ door d’ Hren Gedepúteerden sijn aengeslaegen? // 8vúm / Affirmat
// 9. Off getúige oijt gesien ofte gehoort hebbe dat de Oevelgúnne anders als een privaet húis is worden geconsidereert? // ad 9núm / Seit noit anders gehoort te hebben.
// 10. Off getúige oit gesien off gehoort hebbe, dat die van de Oevelgúnne de jagt, als die van de Swanenbúrgh en de Wildt geexerceert hebben? // ad 10múm / Seit
sijnes wetens súlx noit geschiet te sijn van~ Oevelgúnne
// Praestitit júramentúm. // onderstont // Concordat cúm súo
originali; gd testor. was ondert~ T. ten Hage Landts~ // ‎[enz.]‎ //


Toon details Notitie: ­http­://­www­.­heemkunde­.­nl­/­collectie_teboekhorst­/­bergh_aa_bn­.­pdf­
Vermelding van Otto als gerechtspersoon

Overleden tussen 1680 en 1682 ‎(Leeftijd 80)‎


Toon details Bron: Website

Details citaat:  AHA-familiedossier Vogel
  Tekst: 28-5-1679 ‎(bron onbekend; vrij weergegeven)‎: Coram de heer Ott Vogell toe de Wildt; gerichtspersonen: Jacob Coopman ende Rutger toe Boeckhorst; producens: Jan Tonnissen; testis: Berntjen Scholten ‎(in de 40 jaar)‎

Toon details Bron: Website
Titel Joncker


Toon details Bron: Boek

Details citaat:  1000 jaar Gendringen blz.167

Referentienummer n
Laatste wijziging 29 mei 2013 - 14:41:29 - Laatst gewijzigd door: paul
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F3316)
Willem Vogel
1570 - 1664
Reinera van Rijswijck
1575 -
Otto Vogel
1600 - 1680
?Reinder Vogel
1603 -
?Gerlich Vogel
1605 - 1682

Directe familie  (F3318)
MARIA GERTRUDIS Valck
1605 - 1663
Otto Vogel
1632 -
Willem Fredrick Vogel
1635 -
Sophia Judith Vogel
1642 - 1719


Notities

Notitie
#Bron: Archief Huis Bergh, invnr 3988 en evenzo betr. jaar 1679#Hij ontving in 1664 de Wilt als leen van de Heer van den Bergh.#Bron overlijden: Boek 1000 jaar Gendringen#
1661 webpage: ­http­://­www­.­archive­.­org­/­stream­/­develuwschefamil00ansp­/­develuwschefamil00ansp_djvu­.­txt­
extract: Otto Vogel tot de Wilt had 9 Oct. 1661 verschil met Arnt Vijgh tot Zoelen over dezes recht tot schutten van paarden en ander vee op het huis Zwanenburg ‎(ibid., bl. 189)‎; vgl. Herald. Bibl, 1879, bl. 314. In 1669 ‎(11 Maart)‎ beklaagde hij zich, dat Geertruida tot de Pavort hem gehinderd had in zijn
tiendvrijdom op het goed den Omloop o. Gendringen ‎(ibid., bl. 210)‎.
03 Maria Gertruijdt Valcken lijftocht haar man jonker Otto Vogel tot die Wildt.
03 Maria Gertruijdt Valcken lijftocht haar man jonker Otto Vogel tot die Wildt.
23 ­http­://­www­.­heemkunde­.­nl­/­collectie_teboekhorst­/­bergh_aa_bn­.­pdf­
Vermelding van Otto als gerechtspersoon

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Overlijden van een partner Boek
Details citaat:  Leen Bergh.PDF pag.91 en 140
  Tekst: "na dode van zijn moeder Maria Valck" ‎(91)‎ en
lijftocht zijn 2de vrouw Jkvr. Maria Gertruytt Valcken ‎(140)‎
Gebeurtenis Boek
Details citaat:  De Liemers - Gedenkboek Dr J. H. van Heek blz 184
Gebeurtenis Website
Details citaat:  AHA-familiedossier Vogel
  Tekst: Archief Huis Bergh ‎(AHB)‎, inv.nr. 3988: // Copia N. //
Den 23 9bris 1677
Coram de Hr Stadtholder Joachim Deúis,
Gerichtspersonen Jr Ott Vogel toe de Wildt, Gerrit Mon ‎[lees:
Mom]‎ & Rentmr Bartholomaeús Bosboom. // Interrogatoria om
daer over ter instantie van de Hr Dr Gerard van Zelst Advocaet
fiscael der Graefschap Bergh middel Eedts te verhoren, als daer
toe geciteert sijnde de persoon van Rútger toe Boekhorst Ontfanger
van de Middelen, die verweijgering wilde prodúcent niet lieden
om 200 ggl. sampt costen & schade met recht.
// 1. Deponents oúderdom? // ad 1mum / Túigt omtrent 40 jaer olt te sijn.
// 2. Ofte getúige niet in de boúrschap Wijcken cort bij Genderingen getoegen en geboeren sij, & vervolghlijck tot Genderingen bis nú toe gewoont hebbe? // 2dúm / Affirmat
// 3. Ofte getúige niet wel en kenne alle behúisinge soo binnen als búiten Genderingen gelegen? // ad 3tium / Túigt jae //
4. Off getúige niet menighmael bij geerffden en gemeints vergaderinge als gemeentsman sij geroepen? // ad 4túm / Túigt jae.
// 5. Off getúige wel oit gesien off gehoort heeft, dat ijmant van de Oevelgúnne staende in Genderingen daer toe sij gecompareert ofte sich aengegeven? // ad 5túm / Seit
súlx noit gehoort te hebben.
// 6. Off getúige niet eenige jaren herwaerts den ontfanck van de gemeene middelen tot Genderingen gehadt hebbe? // 6túm / Affirmat.
// 7. Off vroúwe van Gendt als besitterse van~ Oevelgúnne aen hem getúige niet als een ander private inwoonder van Genderingen, betaelt hebbe? // ad 7múm / Túigt jae.
// 8. Off ‎[#niet aen de]‎ Getúige in q~ als Ontr niet wel
bewúst, dat alle havesaten onder Genderingen en elders in de
Graeffschap gelegen particúlierlick op seeckere tax~ door d’ Hren Gedepúteerden sijn aengeslaegen? // 8vúm / Affirmat
// 9. Off getúige oijt gesien ofte gehoort hebbe dat de Oevelgúnne anders als een privaet húis is worden geconsidereert? // ad 9núm / Seit noit anders gehoort te hebben.
// 10. Off getúige oit gesien off gehoort hebbe, dat die van de Oevelgúnne de jagt, als die van de Swanenbúrgh en de Wildt geexerceert hebben? // ad 10múm / Seit
sijnes wetens súlx noit geschiet te sijn van~ Oevelgúnne
// Praestitit júramentúm. // onderstont // Concordat cúm súo
originali; gd testor. was ondert~ T. ten Hage Landts~ // ‎[enz.]‎ //
Overleden Website
Details citaat:  AHA-familiedossier Vogel
  Tekst: 28-5-1679 ‎(bron onbekend; vrij weergegeven)‎: Coram de heer Ott Vogell toe de Wildt; gerichtspersonen: Jacob Coopman ende Rutger toe Boeckhorst; producens: Jan Tonnissen; testis: Berntjen Scholten ‎(in de 40 jaar)‎
Overleden Website
Details citaat:  Jodoci Schomakeri ... selecta consilia et responsa juris Door Joost Schomaker
  Tekst: "wijlen Otto Vogel in 1682"
­http­://­books­.­google­.­nl­/­books­?­id­=­PWhbAAAAQAAJ­&­pg­=­PA52­&­dq­=%­22otto­+­vogel­%­22­&­hl­=­nl­&­ei­=­Cu_bTtnlHcO6­-­AbE57WxDg­&­sa­=­X­&­oi­=­book_result­&­ct­=­result­&­resnum­=­7­&­ved­=­0CEcQ6AEwBjgU­#­v­=­onepage­&­q­=%­22otto­%­20vogel­%­22­&­f­=­false­
Titel Boek
Details citaat:  1000 jaar Gendringen blz.167

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Willem Vogel ‎(I11)‎
Geboorte geschat 1570 40 40
Overleden voor 30 december 1664 ‎(Leeftijd 94)‎
5 jaren
Moeder
 
Reinera van Rijswijck ‎(I2112)‎
Geboorte 1575
Overleden Ja

#1
Otto Vogel ‎(I17)‎
Geboorte geschat 1600 30 25
Overleden tussen 1680 en 1682 ‎(Leeftijd 80)‎
3 jaren
#2
Broer
?Reinder Vogel ‎(I2541)‎
Geboorte geschat 1603 33 28
2 jaren
#3
Broer
?Gerlich Vogel ‎(I326)‎
Geboorte ongeveer 1605 35 30 Gendringen, Oude Ijsselstreek, Gelderland, Nederland
Overleden na 1682 ‎(Leeftijd 77)‎
Gezin met MARIA GERTRUDIS Valck
Otto Vogel ‎(I17)‎
Geboorte geschat 1600 30 25
Overleden tussen 1680 en 1682 ‎(Leeftijd 80)‎
5 jaren
Partner
 
MARIA GERTRUDIS Valck ‎(I2113)‎
Geboorte geschat 1605
Overleden Ja

#1
Zoon
Otto Vogel ‎(I2495)‎
Geboorte ongeveer 1632 32 27 Gendringen
3 jaren
#2
Zoon
Willem Fredrick Vogel ‎(I2570)‎
Geboorte geschat 1635 35 30
7 jaren
#3
Dochter
Sophia Judith Vogel ‎(I2494)‎
Geboorte ongeveer 1642 42 37 Gendringen
Overleden na 1719 ‎(Leeftijd 77)‎