Frederick Vogel  ‎(I7)‎
Naam:
Frederick Vogel

Geslacht: ManMan
      

Voorna(a)m(en): Friedrich

Geboorte: ongeveer 1520 50 35
Overleden: geschat 1577 ‎(Leeftijd 57)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte ongeveer 1520 50 35

Notitie: de geboortedatum is niet meer dan een schatting
Beroep 1540 ‎(Leeftijd 20)‎ Zollschreiber of Tolschrijver Huissen, Gemeente Lingewaard, Gelderland, Nederland


Toon details Bron: Publicatie

Details citaat:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177

Woonplaats Huissen, Gemeente Lingewaard, Gelderland, Nederland

Gebeurtenis 1544 ‎(Leeftijd 24)‎ bevrachter van schepen tussen Bremen en Amsterdam


Toon details Bron: Boek

Details citaat:  De uitvoer van Amsterdam, 1543-1545 - Nicolaas Willem Posthumus - Google Boeken
  Tekst: Frederick Vogel van Bremen met 16 bevrachtingen op Amsterdam

Gebeurtenis 1550 ‎(Leeftijd 30)‎ schepen Huissen, Gemeente Lingewaard, Gelderland, Nederland


Toon details Bron: Publicatie

Details citaat:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177

Gebeurtenis 1553 ‎(Leeftijd 33)‎ burgemeester Huissen, Gemeente Lingewaard, Gelderland, Nederland


Toon details Bron: Publicatie

Details citaat:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177

HuwelijkBurgerlijk huwelijk
Gertruijt van Smalenvelt - 1553 ‎(Leeftijd 33)‎


Toon details Bron: Website

Details citaat:  www.archive.nrw.de - Findbuch ‎(115.05.03 Reichskammergericht, Teil III: E-G)‎
  Tekst: Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‎(2)‎ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‎(Bekl.)‎
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war. In erster Instanz forderten die Verwandten des Friedrich Vogel, darunter der Appellat, aufgrund des Heiratsvertrages ‎( „hilichfurwarden“)‎ von 1553 dessen Güter zurück und bestritten der Gertrud von Schmalefelt das Recht der Leibzucht. Umstritten ist vor allem das Haus des Verstorbenen in Huissen.
Prozessart : ‎(5)‎ Prozeßart: Appellationis
Instanz : ‎(6)‎ Instanzen: 1. Gericht zu Huissen in Verbindung mit den Schöffen von Kleveals ihrem Obergericht 1578 – 2. Hofgericht Kleve 1580 – 3. RKG 1582 – 1605 ‎(1553 – 1588)‎
Beweismittel : ‎(7)‎ Beweismittel: Bd. I: Attest über Erbrecht in Zutphen ‎(NL)‎ 1583 ‎(Q 12)‎. Attestdes Bürgermeisters, der Schöffen und des Rats von Huissen über Erbrecht ‎(Q 13)‎. Bd. II: Heiratsvertrag zwischen Friedrich Vogel und Gertrud von Schmalefelt 1553 ‎(197 – 200)‎. Inventar der Güter, Guthaben und Schulden ‎(256 – 277)‎.
Formalbeschreibung : ‎(8)‎ Beschreibung: 2 Bde., 9 cm, 358 Bl.; Bd. I: 3 cm, 71 Bl., lose; Q 1 – 17 außer5, 8, 15; Bd. II: 6 cm, 287 Bl., gebunden; Vorakten ‎(Q 5 bzw. 8 bzw. 15)‎.

Gebeurtenis 7 augustus 1556 ‎(Leeftijd 36)‎ in funktie van schepen Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland


Toon details Bron: Website

Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2777 Conraidt Louwerman en Frederick Vogell, schepenen van Embrick, oorkonden, dat Johan then Holte en Elbert Gruntgen, mede namens de andere kinderen en erfgenamen van Gerit Gruntgen en diens vrouw Met, als medeërfgenamen van Berthram Dammert, erkennen ontvangen te hebben van Sybilla, weduwe van Conraidt Dammert, een som van 800 guldens, hun volgens magescheid van de nalatenschap van Berthram vnd. toekomende.
In dem jaire onsers Heren Jesu Christi duysent viffhondert sess ind vifftich den soevenden dach Augusti.
Oorspr. ‎(Inv. no. 7175)‎, met het stadsgeheimzegel.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 7175

Gebeurtenis 1556 ‎(Leeftijd 36)‎ schepen Huissen, Gemeente Lingewaard, Gelderland, Nederland


Toon details Bron: Publicatie

Details citaat:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177

Gebeurtenis 19 december 1556 ‎(Leeftijd 36)‎ Schepen te Huess


Toon details Bron: Archief

Details citaat:  Gelders Archief 0510 Diverse charters


Notitie: 141 Federick Voegell en Rijck Masschop, schepenen te Huess, oorkonden dat Henrick Kemerlingh en zijn vrouw Bely van Weerden en Gerrit Kemerlingh en zijn vrouw Juth van Weerden, broers en zuster, hun gezamenlijke Bongert, gelegen voor de vyerackerse poirt, verdelen., 1556 december 19.
Gebeurtenis 7 oktober 1557 ‎(Leeftijd 37)‎ in funktie als schepen Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland


Toon details Bron: Website

Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2813 Engelbert van Till, Arndt Smit en Frederick Vogell, schepenen te Embrick, oorkonden, dat Johan Staickenbrant Hermanssz. en zijn vrouw Guda verkoopen aan Ott Steyghman en diens vrouw Anna een rente van 1œ philippus' guldens 's jaars, gaande uit hun huis en hofstede aan de Wullenweverstraat aldaar.
In den jaire unsers Herenn Jesu Christi dusent viiffhondert soeven ind viifftich upten soevenden dagh Octobris.
Oorspr. ‎(Inv. no. 7156)‎; het stadsgeheimzegel is verloren.

Gebeurtenis 7 maart 1562 ‎(Leeftijd 42)‎ in funktie als schepen Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland


Toon details Bron: Website

Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2931a Reyner Tidboell en Prederick Vogell, schepenen te Embrick, oorkonden, dat, ten verzoeke van Derick Tidboel, gerichtsbode, Henrick Helmichs een verklaring aflegt over zijn zending naar heer Johan Tidboell, kanunnik te Xancten, en diens zuster, kloosterjoffer te Haegenbuss, en Reyner Tidboell te Coellen.
Den viiden dach Martii ao etc. twee ind sestich.
Oorspr. op papier ‎(Inv. no. 34a)‎, met het opgedrukte stadszegel ad causas, onder een ruit.

Gebeurtenis 23 oktober 1562 ‎(Leeftijd 42)‎ in funktie als schepen Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland


Toon details Bron: Website

Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2948 Reyner Tidboell, Frederick Vogell en Henrick Berck, schepenen te Embrick, oorkonden, dat Sybilla, weduwe van Conraidt Dammert, belooft, ter voldoening van de koopsom van een plaats en afdak, aan Wilhelm Rutgers, touwslager, en diens vrouw Lene, 6 daalders 's jaars te zullen betalen op een door hem aan Bruyn van Hoen, burgemeester te Calckar, verschuldigde rente uit hun huis bij de Sandtkuylen.
In den jaire onss Heren Jesu Christi duysent viffhondert twee ind tsestich den drie ind twintighsten dach Octobris.
Oorspr. ‎(Inv. no. 7158)‎, met fragment van het stadsgeheimzegel.
NB: Gecancelleerd.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 7158

Gebeurtenis 15 oktober 1567 ‎(Leeftijd 47)‎ stichting weeshuis Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland


Toon details Bron: Boek

Details citaat:  foto van een pagina beschikbaar
  Tekst: Annalen der Stadt Emmerich Door Andreas Dederich
hij was een van de drie stichters

Beroep tussen 1565 en 1567 ‎(Leeftijd 45)‎ burgemeester Emmerik


Toon details Bron: Archief

Details citaat:  Utrecht - collectie Rijssenberg

Gebeurtenis 1576 ‎(Leeftijd 56)‎ Bouw van een pesthuis voor scholieren


Toon details Bron: Boek

Details citaat:  Annalen der Stadt Emmerich Door Andreas Dederich

Aantal kinderen 0

Toon details Notitie: Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‎(2)‎ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‎(Bekl.)‎
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war.
‎[zie volledige bron bij huwelijksbron]‎

Overleden geschat 1577 ‎(Leeftijd 57)‎
Referentienummer n
Laatste wijziging 7 maart 2013 - 09:14:42 - Laatst gewijzigd door: paul
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F3239)
Otto Vogel
1470 - 1546
Heijltgen Berck
1485 - 1560
Wessel Vogel
1500 - 1560
Jan Vogell
1518 - 1585
Frederick Vogel
1520 - 1577
Walburgis Vogel
1523 -
Otto Vogel
1530 - 1629

Directe familie  (F10)
Gertruijt van Smalenvelt
1528 -


Notities

Notitie
#Bron overlijden: Bergh 1650 genealogie Vogel, waar staat dat hij vóór 1680 sic! overleed.#Hij was tolschuijnen‎(?)‎ in Huessen ‎(=Huissen)‎. Hij was schepen te Emmerich.
Geboorte de geboortedatum is niet meer dan een schatting
19 141 Federick Voegell en Rijck Masschop, schepenen te Huess, oorkonden dat Henrick Kemerlingh en zijn vrouw Bely van Weerden en Gerrit Kemerlingh en zijn vrouw Juth van Weerden, broers en zuster, hun gezamenlijke Bongert, gelegen voor de vyerackerse poirt, verdelen., 1556 december 19.
Aantal kinderen Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‎(2)‎ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‎(Bekl.)‎
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war.
‎[zie volledige bron bij huwelijksbron]‎

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Beroep Publicatie
Details citaat:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177
Gebeurtenis Boek
Details citaat:  De uitvoer van Amsterdam, 1543-1545 - Nicolaas Willem Posthumus - Google Boeken
  Tekst: Frederick Vogel van Bremen met 16 bevrachtingen op Amsterdam
Gebeurtenis Publicatie
Details citaat:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177
Gebeurtenis Publicatie
Details citaat:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177
Huwelijk Website
Details citaat:  www.archive.nrw.de - Findbuch ‎(115.05.03 Reichskammergericht, Teil III: E-G)‎
  Tekst: Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‎(2)‎ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‎(Bekl.)‎
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war. In erster Instanz forderten die Verwandten des Friedrich Vogel, darunter der Appellat, aufgrund des Heiratsvertrages ‎( „hilichfurwarden“)‎ von 1553 dessen Güter zurück und bestritten der Gertrud von Schmalefelt das Recht der Leibzucht. Umstritten ist vor allem das Haus des Verstorbenen in Huissen.
Prozessart : ‎(5)‎ Prozeßart: Appellationis
Instanz : ‎(6)‎ Instanzen: 1. Gericht zu Huissen in Verbindung mit den Schöffen von Kleveals ihrem Obergericht 1578 – 2. Hofgericht Kleve 1580 – 3. RKG 1582 – 1605 ‎(1553 – 1588)‎
Beweismittel : ‎(7)‎ Beweismittel: Bd. I: Attest über Erbrecht in Zutphen ‎(NL)‎ 1583 ‎(Q 12)‎. Attestdes Bürgermeisters, der Schöffen und des Rats von Huissen über Erbrecht ‎(Q 13)‎. Bd. II: Heiratsvertrag zwischen Friedrich Vogel und Gertrud von Schmalefelt 1553 ‎(197 – 200)‎. Inventar der Güter, Guthaben und Schulden ‎(256 – 277)‎.
Formalbeschreibung : ‎(8)‎ Beschreibung: 2 Bde., 9 cm, 358 Bl.; Bd. I: 3 cm, 71 Bl., lose; Q 1 – 17 außer5, 8, 15; Bd. II: 6 cm, 287 Bl., gebunden; Vorakten ‎(Q 5 bzw. 8 bzw. 15)‎.
Huwelijk Website
Details citaat:  www.archive.nrw.de - Findbuch ‎(115.05.03 Reichskammergericht, Teil III: E-G)‎
  Tekst: Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‎(2)‎ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‎(Bekl.)‎
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war. In erster Instanz forderten die Verwandten des Friedrich Vogel, darunter der Appellat, aufgrund des Heiratsvertrages ‎( „hilichfurwarden“)‎ von 1553 dessen Güter zurück und bestritten der Gertrud von Schmalefelt das Recht der Leibzucht. Umstritten ist vor allem das Haus des Verstorbenen in Huissen.
Prozessart : ‎(5)‎ Prozeßart: Appellationis
Instanz : ‎(6)‎ Instanzen: 1. Gericht zu Huissen in Verbindung mit den Schöffen von Kleveals ihrem Obergericht 1578 – 2. Hofgericht Kleve 1580 – 3. RKG 1582 – 1605 ‎(1553 – 1588)‎
Beweismittel : ‎(7)‎ Beweismittel: Bd. I: Attest über Erbrecht in Zutphen ‎(NL)‎ 1583 ‎(Q 12)‎. Attestdes Bürgermeisters, der Schöffen und des Rats von Huissen über Erbrecht ‎(Q 13)‎. Bd. II: Heiratsvertrag zwischen Friedrich Vogel und Gertrud von Schmalefelt 1553 ‎(197 – 200)‎. Inventar der Güter, Guthaben und Schulden ‎(256 – 277)‎.
Formalbeschreibung : ‎(8)‎ Beschreibung: 2 Bde., 9 cm, 358 Bl.; Bd. I: 3 cm, 71 Bl., lose; Q 1 – 17 außer5, 8, 15; Bd. II: 6 cm, 287 Bl., gebunden; Vorakten ‎(Q 5 bzw. 8 bzw. 15)‎.
Huwelijk Website
Details citaat:  www.archive.nrw.de - Findbuch ‎(115.05.03 Reichskammergericht, Teil III: E-G)‎
  Tekst: Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‎(2)‎ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‎(Bekl.)‎
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war. In erster Instanz forderten die Verwandten des Friedrich Vogel, darunter der Appellat, aufgrund des Heiratsvertrages ‎( „hilichfurwarden“)‎ von 1553 dessen Güter zurück und bestritten der Gertrud von Schmalefelt das Recht der Leibzucht. Umstritten ist vor allem das Haus des Verstorbenen in Huissen.
Prozessart : ‎(5)‎ Prozeßart: Appellationis
Instanz : ‎(6)‎ Instanzen: 1. Gericht zu Huissen in Verbindung mit den Schöffen von Kleveals ihrem Obergericht 1578 – 2. Hofgericht Kleve 1580 – 3. RKG 1582 – 1605 ‎(1553 – 1588)‎
Beweismittel : ‎(7)‎ Beweismittel: Bd. I: Attest über Erbrecht in Zutphen ‎(NL)‎ 1583 ‎(Q 12)‎. Attestdes Bürgermeisters, der Schöffen und des Rats von Huissen über Erbrecht ‎(Q 13)‎. Bd. II: Heiratsvertrag zwischen Friedrich Vogel und Gertrud von Schmalefelt 1553 ‎(197 – 200)‎. Inventar der Güter, Guthaben und Schulden ‎(256 – 277)‎.
Formalbeschreibung : ‎(8)‎ Beschreibung: 2 Bde., 9 cm, 358 Bl.; Bd. I: 3 cm, 71 Bl., lose; Q 1 – 17 außer5, 8, 15; Bd. II: 6 cm, 287 Bl., gebunden; Vorakten ‎(Q 5 bzw. 8 bzw. 15)‎.
Gebeurtenis Website
Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2777 Conraidt Louwerman en Frederick Vogell, schepenen van Embrick, oorkonden, dat Johan then Holte en Elbert Gruntgen, mede namens de andere kinderen en erfgenamen van Gerit Gruntgen en diens vrouw Met, als medeërfgenamen van Berthram Dammert, erkennen ontvangen te hebben van Sybilla, weduwe van Conraidt Dammert, een som van 800 guldens, hun volgens magescheid van de nalatenschap van Berthram vnd. toekomende.
In dem jaire onsers Heren Jesu Christi duysent viffhondert sess ind vifftich den soevenden dach Augusti.
Oorspr. ‎(Inv. no. 7175)‎, met het stadsgeheimzegel.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 7175
Gebeurtenis Publicatie
Details citaat:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177
Gebeurtenis Archief
Details citaat:  Gelders Archief 0510 Diverse charters
Gebeurtenis Website
Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2813 Engelbert van Till, Arndt Smit en Frederick Vogell, schepenen te Embrick, oorkonden, dat Johan Staickenbrant Hermanssz. en zijn vrouw Guda verkoopen aan Ott Steyghman en diens vrouw Anna een rente van 1œ philippus' guldens 's jaars, gaande uit hun huis en hofstede aan de Wullenweverstraat aldaar.
In den jaire unsers Herenn Jesu Christi dusent viiffhondert soeven ind viifftich upten soevenden dagh Octobris.
Oorspr. ‎(Inv. no. 7156)‎; het stadsgeheimzegel is verloren.
Gebeurtenis Website
Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2931a Reyner Tidboell en Prederick Vogell, schepenen te Embrick, oorkonden, dat, ten verzoeke van Derick Tidboel, gerichtsbode, Henrick Helmichs een verklaring aflegt over zijn zending naar heer Johan Tidboell, kanunnik te Xancten, en diens zuster, kloosterjoffer te Haegenbuss, en Reyner Tidboell te Coellen.
Den viiden dach Martii ao etc. twee ind sestich.
Oorspr. op papier ‎(Inv. no. 34a)‎, met het opgedrukte stadszegel ad causas, onder een ruit.
Gebeurtenis Website
Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2948 Reyner Tidboell, Frederick Vogell en Henrick Berck, schepenen te Embrick, oorkonden, dat Sybilla, weduwe van Conraidt Dammert, belooft, ter voldoening van de koopsom van een plaats en afdak, aan Wilhelm Rutgers, touwslager, en diens vrouw Lene, 6 daalders 's jaars te zullen betalen op een door hem aan Bruyn van Hoen, burgemeester te Calckar, verschuldigde rente uit hun huis bij de Sandtkuylen.
In den jaire onss Heren Jesu Christi duysent viffhondert twee ind tsestich den drie ind twintighsten dach Octobris.
Oorspr. ‎(Inv. no. 7158)‎, met fragment van het stadsgeheimzegel.
NB: Gecancelleerd.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 7158
Gebeurtenis Boek
Details citaat:  foto van een pagina beschikbaar
  Tekst: Annalen der Stadt Emmerich Door Andreas Dederich
hij was een van de drie stichters
Beroep Archief
Details citaat:  Utrecht - collectie Rijssenberg
Gebeurtenis Boek
Details citaat:  Annalen der Stadt Emmerich Door Andreas Dederich

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Otto Vogel ‎(I4)‎
Geboorte geschat 1470 60 50
Overleden voor 1546 ‎(Leeftijd 76)‎ Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland
15 jaren
Moeder
 
Heijltgen Berck ‎(I2082)‎
Geboorte geschat 1485
Overleden na 1560 ‎(Leeftijd 75)‎

#1
Broer
Wessel Vogel ‎(I2500)‎
Geboorte geschat 1500 30 15
Overleden augustus 1560 ‎(Leeftijd 60)‎ Amsterdam
18 jaren
#2
Broer
Jan Vogell ‎(I2208)‎
Geboorte geschat 1518 48 33
Overleden na 1585 ‎(Leeftijd 67)‎
2 jaren
#3
Frederick Vogel ‎(I7)‎
Geboorte ongeveer 1520 50 35
Overleden geschat 1577 ‎(Leeftijd 57)‎
3 jaren
#4
Zus
Walburgis Vogel ‎(I2154)‎
Geboorte geschat 1523 53 38
7 jaren
#5
Broer
Otto Vogel ‎(I9)‎
Geboorte geschat 1530 60 45
Overleden voor 23 september 1629 ‎(Leeftijd 99)‎
Gezin met Gertruijt van Smalenvelt
Frederick Vogel ‎(I7)‎
Geboorte ongeveer 1520 50 35
Overleden geschat 1577 ‎(Leeftijd 57)‎
8 jaren
Partner
 
Gertruijt van Smalenvelt ‎(I8)‎
Geboorte geschat 1528
Overleden Ja

Burgerlijk huwelijk: 1553