Otto Vogel  ‎(I9)‎
Voorna(a)m(en): Otto
Achternaam: Vogel

Geslacht: ManMan
      

Achternaam: Vogell

Achternaam: Voegell

Geboorte: geschat 1530 60 45
Overleden: voor 23 september 1629 ‎(Leeftijd 99)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte geschat 1530 60 45

Notitie: de geboortedatum is niet meer dan een schatting
Toon details Notitie: de familie heeft van oudsher een wapen:
HuwelijkBurgerlijk huwelijk
Andrea "Andriese" de Greve -
Woonplaats Adres:

Emmerich ‎(Duitsland)‎
Gebeurtenis 19 juli 1546 ‎(Leeftijd 16)‎ proces door voogden Spiers


Toon details Bron: Website

Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage:
extract:
4853 Dr. Franz Burckhardt aan Maximilianus van Egmont en Jobst, graaf zu Bronkhorst, voogden.
Over de mogelijkheid van appèl in het proces voor het Rijkskamergericht van Otto Vogel tegen den Graaf.
Oorspr. ‎(Inv. no. 337)‎.
Plaatsnaam: Spiers

Gebeurtenis 6 december 1552 ‎(Leeftijd 22)‎ proces tegen Otho Vogel Spiers


Toon details Bron: Website

Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
5122 Dr. Michael van Kaden aan Drost en bevelhebbers.
Verzoek om instructie in zake de processen voor het Kamergericht tegen de gravin van Sarwerden en Otho Vogel.
Oorspr. ‎(Inv. 343)‎.

Gebeurtenis 28 juli 1576 ‎(Leeftijd 46)‎ in funktie als schepen Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland


Toon details Bron: Website

Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
3308 Arndt van Rees en Otto Vogell, schepenen van Embrick, oorkonden, dat Wilhelm van Ulfft, echtgenoot van Anne Tenghnaegel, verkoopt aan Johan Rateringh en diens vrouw Ydtge de rente, vermeld in den brief van 1561 December 28 ‎(reg. no. 2925)‎, waardoor deze gestoken is.
Gegeven in den jaire onsers Heren Jesu Christi duysent viffhondert ses ind soeventich den acht ind twintighsten dach Julii.
a. Oorspr. ‎(Inv. no. 1396)‎, met het stadsgeheimzegel.
b. Afschrift ‎(Inv. no. 1441)‎.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 1396 en •Toegang 0214, Inv.nr. 1441

Gebeurtenis ongeveer 1580 ‎(Leeftijd 50)‎ verkoop van grond & bouwland 's Heerenberg

Adres:
aan de wetering voor de stad


Toon details Notitie: webpage: ­http­://­rbrt­.­isblij­.­nl­/­genealogie­/­html­/­161­.­htm­
extract:
Margaretha van de Pavert gehuwd voor 22 aug 1601 met:
Derck Strijtholt, ovl. aug 1615 Ambtman van Millingen en den Bylandt 1613-1614, AHB 2866, 1161.
10-01-1623 Henrich Hoevel, Licentiat en Elisabeth Stritholtz cederen aan Mevouw Elisabeth weduwe van Oldenbockum een stuk grond waarbij een kamp bouwland aan de wetering voor de stad 's Heerenberg gelijk de zalige Derck Stritholz, tijdens zijn leven ambtman van de Bylant die van Otto Vogel, richter tot Emmerick bekomen heeft. Landdrostambt Bergh 101
Jan van de Pavordt, caverende voor zijn huisvrouw, transporteren aan Henrick Hoevell en Elisabeth Stritholtz hun aandeel in een weide 'het bier'en in Stritholtz Rekenungh aan de markt binnen de 's Herenberg, tussen Johan Loeve en Tonnis Bruinen. Landdrostambt Bergh 103 26-07-1641
Gerichts landdrost Bergh 15-06-1615 Zij tuchtigen elkaar aan goederen inBergh en Gendringen.

Beroep voor 1599 ‎(Leeftijd 69)‎ burgemeester Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland

Beroep 11 augustus 1601 ‎(Leeftijd 71)‎ richter Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland

Gebeurtenis 16 januari 1602 ‎(Leeftijd 72)‎ Belening van het huis de Wilt Gendringen, Oude Ijsselstreek, Gelderland, Nederland


Toon details Bron: Boek

Details citaat:  1000 jaar Gendringen
  Tekst: Het Huis de Wilt, dat in bezit was van het geslacht Greve, nakomelingen van Henrick de Greve, die gehuwd was met Anna van den Bergh, bastaardzuster van Oswald heer van den Bergh, vererfde in 1602 op Otto Vogel, burgemeester van Emmerik en weduwnaar van Andrea de Greve. Hij ontving dus in 1602 de Wilt als leen van de Heer van den Bergh.

Gebeurtenis mei 1604 ‎(Leeftijd 74)‎ kwestie van status van adel / edele


Toon details Bron: Archief Huis Bergh

Details citaat:  willem vogel, proces tegen de graaf van Bergh, nr 3984 pag.53
  Tekst: artikel 109-111:
109. Aengaende de Adelijcke qualiteijt die
d' Impetrant poogt te bewijsen met de
ordre der ondergeteijkende onder
seeckere resolutie genoemen den 12 maij
1604 daer bij Otto Voegel de darde in de
onderteijckeninge is. Daer tegens wort
gesecht dat Meterden ende Voorst die
de vierde ende vijfte in de onderteijkeninge
sijn geweest den voors Otto Vogel .....
ongetweijffelt niet?
sullen hebben willen weijcken ten respecte
van de adelijcke qualiteijt, maer wel ten respect
van het officis t welcke voorn Vogel
‎[23]‎
als Richter was bedienende, oock is
de onderteijkeninge geschiet van hunluijden
niet als Adelijcke persoonen maer als Goorss...?
110. Soo dat daer uijt geen nootsaeckelijke con-
sequentie tot de Adelijcke qualiteijt can
gemaeckt worden.
111. Oock is de missive van den 9 maij des
voors: jaers 1604 aen de voorm Richter
Vogel geschreven ende bij den Impetrant geprodu-
ceert niet mentionerende van de voors pretense
Adelijcke qualiteijt

Gebeurtenis 26 mei 1620 ‎(Leeftijd 90)‎ verkoop perceel weideland Emmerich
Adres:
weideland in dem Wolff, kirch-
spiel Emmerich


Toon details Bron: Archief

Details citaat:  Utrechts Archief, 13 collectie Rijsenberg - 1330

Gebeurtenis 1624 ‎(Leeftijd 94)‎ in functie van Richter Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland


Toon details Bron: Website
Overleden voor 23 september 1629 ‎(Leeftijd 99)‎


Toon details Bron: Boek

Details citaat:  Leen_Bergh.PDF pag.140

Referentienummer n
Laatste wijziging 4 maart 2013 - 09:18:25 - Laatst gewijzigd door: paul
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F3239)
Otto Vogel
1470 - 1546
Heijltgen Berck
1485 - 1560
Wessel Vogel
1500 - 1560
Jan Vogell
1518 - 1585
Frederick Vogel
1520 - 1577
Walburgis Vogel
1523 -
Otto Vogel
1530 - 1629

Directe familie  (F3235)
Andrea "Andriese" de Greve
1530 - 1602
Henrick Vogel
1570 -
‎(onbekend)‎ Vogel
-
Frederick Vogel
1560 - 1638
Willem Vogel
1570 - 1664


Notities

Notitie
Hij wordt erfgenaam genoemd van Otto Vogel, burgemeester van Emmerich, zie akte bij zijn vermoedde vader

Notitie
#Bron: Bergh 1650 genealogie Vogel.#
Geboorte de geboortedatum is niet meer dan een schatting
Geboorte de familie heeft van oudsher een wapen:
­http­://­www­.­seesink­-­vanderpluijm­.­nl­/­1600­%­20emmerich­%­20wapen­%­20vogel­.­JPG­
ABT webpage: ­http­://­rbrt­.­isblij­.­nl­/­genealogie­/­html­/­161­.­htm­
extract:
Margaretha van de Pavert gehuwd voor 22 aug 1601 met:
Derck Strijtholt, ovl. aug 1615 Ambtman van Millingen en den Bylandt 1613-1614, AHB 2866, 1161.
10-01-1623 Henrich Hoevel, Licentiat en Elisabeth Stritholtz cederen aan Mevouw Elisabeth weduwe van Oldenbockum een stuk grond waarbij een kamp bouwland aan de wetering voor de stad 's Heerenberg gelijk de zalige Derck Stritholz, tijdens zijn leven ambtman van de Bylant die van Otto Vogel, richter tot Emmerick bekomen heeft. Landdrostambt Bergh 101
Jan van de Pavordt, caverende voor zijn huisvrouw, transporteren aan Henrick Hoevell en Elisabeth Stritholtz hun aandeel in een weide 'het bier'en in Stritholtz Rekenungh aan de markt binnen de 's Herenberg, tussen Johan Loeve en Tonnis Bruinen. Landdrostambt Bergh 103 26-07-1641
Gerichts landdrost Bergh 15-06-1615 Zij tuchtigen elkaar aan goederen inBergh en Gendringen.

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Gebeurtenis Website
Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage:
extract:
4853 Dr. Franz Burckhardt aan Maximilianus van Egmont en Jobst, graaf zu Bronkhorst, voogden.
Over de mogelijkheid van appèl in het proces voor het Rijkskamergericht van Otto Vogel tegen den Graaf.
Oorspr. ‎(Inv. no. 337)‎.
Plaatsnaam: Spiers
Gebeurtenis Website
Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
5122 Dr. Michael van Kaden aan Drost en bevelhebbers.
Verzoek om instructie in zake de processen voor het Kamergericht tegen de gravin van Sarwerden en Otho Vogel.
Oorspr. ‎(Inv. 343)‎.
Gebeurtenis Website
Details citaat:  regesten Huis Bergh
  Tekst: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
3308 Arndt van Rees en Otto Vogell, schepenen van Embrick, oorkonden, dat Wilhelm van Ulfft, echtgenoot van Anne Tenghnaegel, verkoopt aan Johan Rateringh en diens vrouw Ydtge de rente, vermeld in den brief van 1561 December 28 ‎(reg. no. 2925)‎, waardoor deze gestoken is.
Gegeven in den jaire onsers Heren Jesu Christi duysent viffhondert ses ind soeventich den acht ind twintighsten dach Julii.
a. Oorspr. ‎(Inv. no. 1396)‎, met het stadsgeheimzegel.
b. Afschrift ‎(Inv. no. 1441)‎.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 1396 en •Toegang 0214, Inv.nr. 1441
Overlijden van een partner Boek
Details citaat:  1000 jaar Gendringen blz.167 en gedenkboek liemers p184
  Tekst: zij wordt hier als dood beschouwd in 1602, vanwege de belening van de Wlit naar Otto Vogel toe. Maar zie ook volgende bron, waar ze schijnt te leven in 1619.
Overlijden van een partner Boek
Details citaat:  De Navorscher 1908,blz.192
Gebeurtenis Boek
Details citaat:  1000 jaar Gendringen
  Tekst: Het Huis de Wilt, dat in bezit was van het geslacht Greve, nakomelingen van Henrick de Greve, die gehuwd was met Anna van den Bergh, bastaardzuster van Oswald heer van den Bergh, vererfde in 1602 op Otto Vogel, burgemeester van Emmerik en weduwnaar van Andrea de Greve. Hij ontving dus in 1602 de Wilt als leen van de Heer van den Bergh.
Gebeurtenis Archief Huis Bergh
Details citaat:  willem vogel, proces tegen de graaf van Bergh, nr 3984 pag.53
  Tekst: artikel 109-111:
109. Aengaende de Adelijcke qualiteijt die
d' Impetrant poogt te bewijsen met de
ordre der ondergeteijkende onder
seeckere resolutie genoemen den 12 maij
1604 daer bij Otto Voegel de darde in de
onderteijckeninge is. Daer tegens wort
gesecht dat Meterden ende Voorst die
de vierde ende vijfte in de onderteijkeninge
sijn geweest den voors Otto Vogel .....
ongetweijffelt niet?
sullen hebben willen weijcken ten respecte
van de adelijcke qualiteijt, maer wel ten respect
van het officis t welcke voorn Vogel
‎[23]‎
als Richter was bedienende, oock is
de onderteijkeninge geschiet van hunluijden
niet als Adelijcke persoonen maer als Goorss...?
110. Soo dat daer uijt geen nootsaeckelijke con-
sequentie tot de Adelijcke qualiteijt can
gemaeckt worden.
111. Oock is de missive van den 9 maij des
voors: jaers 1604 aen de voorm Richter
Vogel geschreven ende bij den Impetrant geprodu-
ceert niet mentionerende van de voors pretense
Adelijcke qualiteijt
Gebeurtenis Archief
Details citaat:  Utrechts Archief, 13 collectie Rijsenberg - 1330
Gebeurtenis Website
Details citaat:  ­http­://­books­.­google­.­nl­/
  Tekst: ­http­://­books­.­google­.­nl­/­books­?­id­=­lEJFAAAAcAAJ­&­pg­=­PR4­-­IA5­&­dq­=%­22otto­+­vogel­%­22­+­huissen­&­hl­=­nl­&­ei­=­d8ycTbGJCsedOpWjjJoH­&­sa­=­X­&­oi­=­book_result­&­ct­=­result­&­resnum­=­2­&­ved­=­0CDcQ6AEwAQ­#­v­=­onepage­&­q­=%­22otto­%­20vogel­%­22­%­20huissen­&­f­=­false­
Overleden Boek
Details citaat:  Leen_Bergh.PDF pag.140

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Otto Vogel ‎(I4)‎
Geboorte geschat 1470 60 50
Overleden voor 1546 ‎(Leeftijd 76)‎ Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Duitsland
15 jaren
Moeder
 
Heijltgen Berck ‎(I2082)‎
Geboorte geschat 1485
Overleden na 1560 ‎(Leeftijd 75)‎

#1
Broer
Wessel Vogel ‎(I2500)‎
Geboorte geschat 1500 30 15
Overleden augustus 1560 ‎(Leeftijd 60)‎ Amsterdam
18 jaren
#2
Broer
Jan Vogell ‎(I2208)‎
Geboorte geschat 1518 48 33
Overleden na 1585 ‎(Leeftijd 67)‎
2 jaren
#3
Broer
Frederick Vogel ‎(I7)‎
Geboorte ongeveer 1520 50 35
Overleden geschat 1577 ‎(Leeftijd 57)‎
3 jaren
#4
Zus
Walburgis Vogel ‎(I2154)‎
Geboorte geschat 1523 53 38
7 jaren
#5
Otto Vogel ‎(I9)‎
Geboorte geschat 1530 60 45
Overleden voor 23 september 1629 ‎(Leeftijd 99)‎
Gezin met Andrea "Andriese" de Greve
Otto Vogel ‎(I9)‎
Geboorte geschat 1530 60 45
Overleden voor 23 september 1629 ‎(Leeftijd 99)‎
Partner
Andrea "Andriese" de Greve ‎(I2080)‎
Geboorte geschat 1530 25 25
Overleden voor 1602 ‎(Leeftijd 72)‎

#1
Zoon
Henrick Vogel ‎(I2230)‎
Geboorte geschat 1570 40 40
#2
Dochter
#3
Zoon
Frederick Vogel ‎(I10)‎
Geboorte geschat 1560 30 30
Overleden 25 januari 1638 ‎(Leeftijd 78)‎
10 jaren
#4
Zoon
Willem Vogel ‎(I11)‎
Geboorte geschat 1570 40 40
Overleden voor 30 december 1664 ‎(Leeftijd 94)‎